Досвід оцінювання умінь креативного вирішення проблем з використанням модульної робототехніки - Université Côte d'Azur Access content directly
Conference Papers Year : 2023

Experience in evaluating creative problem-solving skills using modular robotics

Досвід оцінювання умінь креативного вирішення проблем з використанням модульної робототехніки

Abstract

Over the past decade, there has been an active debate on how the key skills required to fulfil one's potential in the professional field and to live a full life in the modern digital society are changing. In particular, since 2015, analysts at the World Economic Forum have been ranking complex problem-solving skills and creativity among the top 10 important skills and competencies. These skills are also included in the forecasts until 2025. This study shows some of the results gained in the process of studying creative problem-solving skills using modular robotics. The study was conducted as part of the ANR CreaMaker project (ANR-18-CE38-0001) at the University of the Côte d'Azur (Nice, France) and the IDEX JEDI Excellence Initiative (IdEx-Action6-2023).
Протягом останнього десятиліття ведуться активні дискусії стосовно того, як змінюються ключові навички, необхідні як для реалізації власного потенціалу в професійній галузі, так і для повноцінного життя в сучасному цифровому суспільстві. Зокрема, аналітики Всесвітнього економічного форуму, починаючи з 2015 року, в топ-10 важливих навичок і компетентностей включають уміння вирішувати складні проблеми (complex problem-solving skills) і креативність (creativity). В прогнози до 2025 року ці навички також входять. У даному дослідженні показано деякі результати, отримані у процесі вивчення умінь креативного вирішення проблем з використанням модульної робототехніки. Дослідження проводилось в рамках проєкту ANR CreaMaker (ANR-18-CE38-0001) університету Лазурного берега (м. Ніцца, Франція) та за Ініціативою досконалості IDEX JEDI (IdEx-Action6-2023).
Fichier principal
Vignette du fichier
Proceedings Strutynska, Romero 2023.pdf (341.82 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

hal-04601383 , version 1 (12-06-2024)

Identifiers

  • HAL Id : hal-04601383 , version 1

Cite

Oksana Strutynska, Margarida Romero. Досвід оцінювання умінь креативного вирішення проблем з використанням модульної робототехніки. Theory and practice of using information technologies in the context of digital transformation of education, Dragomanov Ukrainian State University, Jun 2023, Kyiv, Ukraine. pp.152-156. ⟨hal-04601383⟩
14 View
8 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More